article-picture

Gjenglemt

Det er lett å glemme eiendeler, men vær snar å spørre etter det du savner.

Om du har glemt tøy eller andre ting kan du kontakte oss på mail (bjorkebadet@ahk.no), telefon (67205700) eller du kan også komme innom.

Du bør spørre etter eiendelene innen 3 uker. Sokker, strikker og såpe oppbevares ikke.

Gjester og badende har ansvar for egne eiendeler.