article-picture

12 års grense for å bade alene

Man må være svømmedyktig OG ha fylt 12 år for å bade alene på Bjørkebadet.

Barn under 12 år må ha med en badende voksen.

Dette gjelder også de som deltar på svømmekurs. Om du ønsker at ditt barn skal få bade før eller etter kurset denne dagen, må du selv bade med barnet om det er under 12 år.
Personer over 18 år kan maks ha med seg 3 barn under 12 år og man må være i samme basseng. Dette for at badeopplevelsen og sikkerheten skal bli best mulig for alle.

Valg av 12 årsgrense baserer seg på erfaringer fra andre svømmehaller og badelandene.no

Sjekk flere av våre regler under Informasjon og Reglement