article-picture

Åpner for de unge

Skolesvømming, -kurs og -trening 0 – 19 år

 

Aurskog-Høland kommune får lettelser i koronatiltakene fra og med mandag 12. april.

Bjørkebadet får likevel ikke åpnet for folkebad i denne omgang.

Svømmekurs og -trening for de under 20 år kan nå gjenopptas. Ta kontakt med arrangørene for å bekrefte når disse har mulighet til å starte. Dette gjelder BSF, Norges Livredningsselskap og Aurskog Høland Triatlon.

Bjørkebadet blir også åpnet for skolesvømming.

Vi kommer tilbake til mer informasjon når dette foreligger.