article-picture

Arbeidet pågår for fullt

Arbeidet med å gjenåpne kaldkulp, terapi- og plaskebasseng pågår for fullt

Arbeidet med å gjenåpne kaldkulp, terapi- og plaskebasseng pågår for fullt, med ekspertise fra BWT og eget driftspersonell.

– Det tekniske anlegget er gjennomgått og kontrollert uten at det er avdekket feil som kan forklare de høye kimtallene. Det pågår nå en grundig vask og desinfisering av utjevningsbassenget. Dette arbeidet blir ferdig i dag. Videre tiltak er sjokk kloring på høyeste nivå i tre dager, sier Per Ole Rønning, kommunalsjef for Teknisk drift og kultur.

Nye vannprøver er planlagt innsendt på fredag. Prøveresultater kan tidligst foreligge på mandag 1. april.

Dersom disse er innenfor toleransene, kan de stengte bassengene gjenåpnes. Tidligste tidspunkt for gjenåpning er altså 1. april.

– For å utelukke feil ved laboratoriet vil vi sende prøver til to uavhengige laboratorier, sier Rønning.