article-picture

Barnehagesvømming for skolestartere

For første gang på Bjørkebadet

Bjørkebadet har i år startet med barnehagesvømming for skolestarterne. Ikke alle barn har mulighet til å delta på badeaktiviteter før de begynner på skolen, så dette er en ypperlig mulighet til å bli mer trygge både i vann og på anlegget før de kommer til skolesvømming.

Barna blir skysset til Bjørkebadet med noen ansatte fra barnehagen. De følger barna i av- og påkledning, dusj og toalettbesøk. Før barna dusjer og gjør seg klare, får de møte de ansatte i resepsjonen som forteller de om hvordan adgangsbånd og garderober fungerer. Viktigheten av riktig dusjing får de også høre om slik at de ikke får klorreaksjoner. De ansatte venter så på de ved tribunen når de har dusjet ferdig. Der går de gjennom regler som å gå i stedet for løpe og hvordan man oppfører seg overfor hverandre så alle føler seg trygge.

Fra venstre tilrettelegger Siri Skjæraasen , instruktør og utarbeider av program Kristin Hartmann, med i vann Susanne Danielsen, Sunniva Skansen og Victoria Chorna.

De største barnehagegruppene blir delt slik at det maks er 12 barn hver gang med opptil 4 dedikert ansatte med de i vannet. En ansatt fra Bjørkebadet er i tillegg på land for å holde overblikk og de ansatte fra barnehagene er også tilstede.

Neste år ønsker vi å tilby dette til flere av barnehagene som sokner til Bjørkebadet.