article-picture

Daglig leders ord

Ole Holt Olsen om 2 år med Bjørkebadet

Bjørkebadet feirer 2 års jubileum søndag 1.november 2020. Det gir rom for litt ettertanke.

 

Siden åpningen den første novemberdagen i 2018 har svømmehallen samlet hatt nesten 100.000 besøk fordelt på 18 måneders drift. Det er vi stolte av og takker alle som har benyttet svømmeanlegget. Ideen til den svømmevalgte komiteen i 2011 om en kommunal svømmehall mener jeg var fornuftig. Resultatet ble betydelig bedre enn spådd på forhånd.

 

Realiteten har vist at svømmehallen sentralt i Bjørkelangen er blitt godt mottatt. Brukerundersøkelsen fra 2019 bekrefter det positive inntrykket. Prosjekt Aurskog-Høland svømmehall hadde ikke sett dagens lys uten det formidable bidraget til Finn Herlofsen. Husk Finn når dere skal hedre de som har stått bak Bjørkebadet. En honnør også til innovative lokale politikere som våget å ta det økonomiske løftet på vegne av folket i kommunen.

 

Personlig synes jeg det er hyggelig å høre at selv sterke skeptikere til en kostnadskrevende svømmehall opplever Bjørkebadet som en riktig investering. En av mine sambygdinger fra Aurskog uttrykte at «det ble jo mye finere enn jeg hadde forestilt meg det», og vedkommende er blitt badegjest.

 

Den formelle begrunnelsen for å bygge en svømmehall var blant annet lovpålagt svømmeopplæring for elever i barneskolen og en generell helsegevinst for kommunens innbyggere. På forhånd var det utsagn fra Norges svømmeforbund ved svømmepresidenten om at et moderne svømmeanlegg vil gi svømmeidretten et viktig løft, og ingen andre idrettsanlegg kan vise til liknende folkehelseeffekt. Den påstanden stemmer med erfaringene fra Bjørkebadet. Den nye svømmehallen til Aurskog-Høland kommune er særdeles viktig for folkehelsa og det kan vi faktisk dokumentere.

 

Aktivitetstilbud

Bjørkebadet ønsker å gi badegjestene en best mulig opplevelse. Det skal være høy trivselsfaktor med god kundebehandling, rent og ryddig lokale, variert aktivitetstilbud og mulighet for enkelt å få seg mat og drikke. Noen har glemt badebuksa eller håndkle, andre vil fornye badetøyet, få litt svømmeutstyr og anskaffe seg noen badeartikler. Badebutikken har et variert utvalg til en overkommelig pris.

 

På aktivitetsmenyen til Bjørkebadet står flytegjenstander som Wibit hinderløype, hvit hai og  andre store vannleker, babysvømming,  VannGymnastikk, VannAerobic, Plaskedisco for de yngste på grunna, Badedisco for ungdom med lyseffekter, veiledning i svømmeteknikk, PT i vann eller en rekke Swimtag utfordringer og konkurranser. Badebursdag ble tidlig populært og etter heftig lek i vannet er det godt med pizza eller pølser.

 

BSF svømmegruppe arrangerer svømmekurs for alle aldre og ferdighetsnivåer. Den ivrige svømmegruppa arrangerer også årlig et stort svømmestevne som fyller hele svømmehallen. Store svømmeklubber på Romerike har nå meldt sin interesse om både samlinger og svømmestevne. På sikt vil nok det attraktive svømmetilbudet gi lokale konkurransesvømmere på et nasjonalt nivå. Aurskog-Høland Triatlon har faste fellestreninger for sine aktive i idrettsbassenget og spennende konsepter i Bjørkebadet har de på sin agenda.

 

Skolesvømming

4 barneskoler har Bjørkebadet som sitt skolebasseng, mens hele 7 skoler inklusiv videregående trinn har hatt klasser som har benyttet Bjørkebadet.  Bassengområdet med 25 meter idrettsbasseng og 12.5 m opplæringsbasseng (terapibasseng) med hev-senk bunn, store gulvareal, tribune og mye treverk som gir behagelig akustikk, gjør svømmehallen veldig funksjonell for svømmeopplæring. Her er det alle muligheter for å lære seg å svømme og skolens kompetansekrav for svømming oppnås av stadig flere elever. Det reduserer risikoen for drukninger og gir tryggere unge i vannet.

 

Brukerne

Brukerne av Bjørkebadet spenner over alle aldersgrupper fra noen måneder gamle babyer til eldre med solid alder. Her er også alle kroppsfasonger og betegnelsen «folk flest» symboliserer hvem som er våre badegjester. Bjørkebadet skal ha lav terskel og vi ønsker at så mange som mulig tar turen innom og prøver bassengene eller velværeavdelingen.

 

De som besøker svømmeanlegget, benytter det på ganske forskjellige måter. Noen velger bare å myke opp kroppen ved å ta ulike typer badstuer, bevege seg forsiktig rundt på bunnen i terapibassenget, sitte å kose seg i boblebadet eller avslutte med en dupp i kald kulpen. Andre svømmer rolig rundt i varmtvannsbassenget eller blir med på vanngymnastikk ledet av instruktør. Så har vi de som utfordrer mer og svømmer ivrig i idrettsbassenget. Enkelte velger å låne våre Swimtag armbånd (aktivitetsmålere) og kan dokumentere hvor langt de har svømt og type svømmestil. Fysisk aktivitet i vann er noe av det sunneste en kan gjøre, bevegelsen er skånsom for kroppen og treningseffekten god. Samtidig er svømmehallen en fin sosial møteplass hvor en kan slå av en prat med bekjente eller treffe nye. De trivelige samtalene kan skje i vannet, på bassengkanten eller i kafeen. Den faste «badstuegjengen» til virksomhetsleder Ragnar Heide og prosjektleder Jens Waaler har løst flere verdens problemer.

 

Pasientomfanget er bredt med ulike medisinske diagnoser blant brukerne. Høy romtemperatur, varmt vann og trygge hjelpemidler gjør terapibassenget attraktivt. Regelmessig har vi hatt HC-brukere i rullestol eller svaksynte. Det er fantastisk inspirerende å se hvor mye livskvalitet bevegelse i vannet kan gi for den enkelte. Foreløpig uorganisert egentrening, men vi jobber med løsninger for at organisert gruppetrening for pasienter kan gjennomføres.

 

Seniorene er som alltid trofaste brukere og de skaper et koselig bademiljø. Enkelte av pensjonistene har vært hos oss nesten daglig og disse representerer «glad historier» med imponerende utvikling og helseeffekt. Vannaktivitet er god rehabilitering av «vondter», og den fysiske gevinsten kan overraske de fleste bare en legger litt innsats i det.

 

Ansatte

For at svømmehallen skal ha åpent kreves det dyktige badeansatte som kan sitt fag. Her kan badegjester skade seg eller i verste fall dø hvis ikke badevaktene følger med.  Derfor er det også i alle svømmeanlegg eget reglement og strenge retningslinjer. Ber alle brukere respektere reglene og de kommer alle til gode. Svømmehall drift med et teknisk kjemisk miljø krever kompetanse fra flere fagfelt og kommunen har ansatt flinke lokale krefter som dekker dette behovet. Vi har også knyttet til oss erfarne badevakter fra andre svømmehaller. Opplæringen og sertifiseringen er ganske omfattende. Badevaktene er kurset i spesialrengjøring av våte soner og ærlig talt er de svært dyktige på renhold som utgjør flere timer hver dag. Bjørkebadet har hel digital løsning med badebånd som åpner adgangs port, låser skap, kan benyttes ved varekjøp eller brukes som anti-drukningsalarm. Jeg må rose de ansatte for innsatsen og pågangsmotet.

 

Covid-19

Pandemien stengte Norske svømmehaller i 3 måneder første del av året og fortsatt skal vi utvise stor varsomhet for å unngå spredning av Covid-19. Til tross for Corona restriksjoner har Bjørkebadet siden august hatt ca.25.000 besøk. Strenge smittevernregler er nødvendig, folk er generelt forsiktige, men gradvis har publikum våget seg tilbake til Bjørkebadet og bruker svømmehallen på en fornuftig måte. Smittevern eksperter har nylig konkludert med at svømmehaller med klormiljø og høy rom- og vanntemperatur medfører lav smitterisiko.

 

Anerkjennelse

Bjørkebadet har fått skryt fra bransjekjennere som har vært på befaring. Flere kommuner har ønsket å kopiere hele eller deler av Bjørkebadet. Millionbeløp med 3 siffer er mye penger, men Bjørkebadet er en av Norges billigste når en ser hva summen inneholder av kvadratmeter, lokaler, utstyr og faciliteter. Jeg er ikke i tvil om at en estetisk og funksjonell svømmehall er riktig investering for vår kommune og det gir synergier som for eksempel økt tilflytting, bedre folkehelse og mer livsglede i bygda. Tilsvarende svømmebygg i Flesberg kommune er betegnet som «skattekista i kommunen».

 

Fremtiden

Vår fremtidsdrøm er en utvidelse av garderobe og dusjrom slik at spesielt skolesvømmingen og HC-brukere får enda bedre betingelser. Med flere garderober og dusjer kan vi utnytte bassengkapasiteten bedre og flere kan få anledning til å besøke Bjørkebadet regelmessig. Kanskje en gang har vi råd til en ny attraksjon og ungdommen har på ønskelisten en spektakulær sklie. Høye besøkstall over tid kan gjøre drømmen til virkelighet.

 

Velkommen til oss!