article-picture

Din mening er viktig for oss

Gi oss tilbakemeldinger

 

For å utvikle oss og fange opp  brukernes meninger har vi laget et tilbakemeldingskjema. Det er et enklere og kortere skjema enn fjorårets brukerundersøkelse. Har du mye på hjertet tar du baksiden til hjelp.

Skjemaet ligger i papirformat i tørrsonekafeen med en egen postkasse.

Stopp gjerne opp før eller etter en svømmeøkt og gi oss dine  tilbakemeldinger.

Både ris og ros er velkomne.