article-picture

E-post eller post

Gjenglemt tas hånd om til gjenåpning

Bjørkebadets telefon blir dessverre ikke besvart da de ansatte er omplassert til andre oppgaver.

Er det noe du lurer på, vennligst ikke ta kontakt med innbyggertorget, men kontakt oss på e-post : bjorkebadet@ahk.no . Har du ikke e-post eller internett, vennligst skriv en beskjed, legg det i en konvolutt merket Bjørkebadet og lever det i postsprekk ved inngangsdør på Rådhuset.

Gjenglemt blir oppbevart til omstendighetene normaliserer seg, og leveres ikke ut før gjenåpning.