article-picture

Endelig oppstart av utbedringer

Stengeperiode 4 uker fra 14.august

De utvendige stillasene på Bjørkebadet har preget bygget en lang stund. Nå er 14. august satt som dato for oppstart av utbedringene. 

Selv om utbedringene er etterlengtet, vil det dessverre si at det blir en stengeperiode på 4 uker. Bjørkebadet beklager ulempene dette medfører.

Det vil bli gitt kompensasjon for antall stengte dager slik at måneds- og årkort som er forhåndsbetalt blir utvidet tilsvarende. De som er på månedlig betaling får august som betalingsfri måned.

Inntil den tid kan fasilitetene nytes til og med 13.august.