article-picture

Felles øvelse for akuttmedisinske tjenester

-Å være badegjest på Bjørkebadet er TRYGT

Den første fellesøvelsen for akuttmedisinske tjenester ble gjennomført på Bjørkebadet 13. november.

Ambulansetjenesten, legevakten og Bjørkebadet samarbeidet om øvelsen og er alle enige om at det var en meget vellykket og nyttig øvelse.

Det ble øvet på to scenarier, en med hjertestans og nær drukning, den andre med hodeskade ved fall og bevisstløs person. Alle enheter som var involvert skulle trene på sine interne prosedyrer og samhandle rundt pasienten etter hvert som instansene kom til skadestedet.

   

Fra Bjørkebadet stilte badevakt og verneombud Morten Borgen og badevakt Carl Hartmann. Fagobservatør fra Norsk Resuscitasjonsråd ga følgende vurdering av de to ansatte: «100% etter boka og topp score. Meget imponerende». Daglig leder, Ole Holt Olsen, er fornøyd og stolt av slike fagvurderinger. Bjørkebadet setter høye krav til forsvarlighet og sikkerhet både i drift og for våre badegjester.

Hvert halvår blir hele Bjørkebadets stab drillet i å få en dukke opp på land og igangsetting av livreddende tiltak så raskt som mulig.  Fellesøvelsen er ekstra nyttig siden man øver med statist og reelle enheter som kommer til stedet. Et nytt element å øve på blir da kommunikasjonen og ansvarsfordelingen mellom enhetene. Øyvard Sørensen fra OUS Ambulansetjeneste mener det er sådd noen frø vedrørende samarbeid innen helse i kommunen. Man ønsker å få til minimum en fellesøvelse i året.

    

Politikontakt Svein Engen var imponert over å se at dette fungerte i alle ledd. «Her var det mange dedikerte folk som elsker jobben sin» sier Engen til Indre Akershusblad.

«Badevaktene imponerte. Vi kan alle være enige om at å være badegjest på Bjørkebadet er TRYGT. Jeg kan nesten ikke forstå at det skal være mulig å drukne der» sier Per-Johnny Kohlstrunk, stasjonsleder for Ambulansetjenesten i kommunen.

Carl Hartmann, Øyvard Sørensen, Morten Borgen og Kristin Halvorsen