article-picture

Herlofsens dro inn seieren igjen

TeamBjørkathlon 90 minutter

Hvert år arrangerer Bjørkebadet en lagkonkurranse kalt TeamBjørkathlon. Det spesielle med denne konkurransen er at tiden allerede er bestemt. I løpet av oktober kunne man komme tre sammen og svømme så langt man kunne på enten 30 eller 90 minutter til sammen. Reglene er at det må være et blandet lag og at hver deltager må svømme minst 100 meter hver.

I 2019 var familien Herlofsen de første til å vinne 90 minuttersutfordringen. Finn, Marit og datteren Nora dro seieren i land og fikk en plass i Hall of Fame. En plakat som viser hvert års vinnere. Finn og Marit var med på avdukingen av «Hall of Fame» plakaten på Bjørkebadets 1 års dag, 1.november 2019.

2020 ble et spesielt år på mange måter. En av initiativtakerne til Bjørkebadet, Finn Herlofsen, gikk dessverre bort. Det var derfor ekstra spesielt at familien Herlofsen tok hjem seieren på 90minutteren dette året også. Denne gangen var det alle tre barna til Finn og Marit som stilte lag. Silje, Nora og Stian fullførte med sterke 4900 meter.

Minnetavlen til Finn Herlofsen ble avduket i november 2020 samtidig som barnas navn ble skrevet inn i «Hall of Fame».