article-picture

Hygienekampanje

Badevaktene står sammen med badegjestene om et renere badevann.

I forbindelse med gjenåpning av varmtvannsbasseng, plaskebasseng og kaldkulp kjører vi for tiden en hygienekampanje for å unngå flere stenginger i fremtiden. Kampanjen var uansett planlagt denne våren.

Vi har allerede info om trivselsregler på nettsiden og på plakater. Det vi trenger fra våre badegjester er velvilje til holdningskampanjene vi kommer til å kjøre noen ganger i året. Badevaktene kommer til å være mer PÅ når det gjelder tilbakemeldinger og instrukser, dette til felles beste for alle.

Varmtvannsbassenget har blitt utrolig populært og folk oppholder seg der lenge. Det blir derfor nødvendig å begrense antall badende fra maks 40 til maks 30. Vi ber derfor om forståelse for at vi kan be noen om å vente med å bruke bassenget til det er ledig kapasitet. Man kan da gjerne bruke 25 meters bassenget eller boblebadet mens man venter.

Tekstplakat: Hygiene er IKKE en privatsak!

Plakat: Dusj naken! 1 som ikke dusjer tilsvarer 100 som dusjer skikkelig når det gjelder tilføring av bakterier til vannet.