article-picture

Kompensasjon for stengte dager

Kommunestyret vedtok ordning for årskortmedlemmer

Grunnet nasjonale Corona restriksjoner har Bjørkebadet lik andre svømmehaller i Norge vært stengt siden 12.mars d.å. Myndighetene gav tillatelse til å åpne svømmehallen for allmenn bruk fra 15.juni.  Svømmehallene har vært stengt i 90 virkedager og årskortkunder har da vært forhindret i å bruke sitt abonnement i 3 måneder.

Aurskog-Høland Kommunestyre vedtok den 17.juni en ordning med forlengelse av årskortperiode for Bjørkebadet sine årskortkunder tilsvarende den stengte perioden.  Det foreligger da en godkjenning på at medlemmene i Bjørkebadet får kompensert for stengte dager og abonnement forskyves tilsvarende mange dager som det har vært stengt.

 I februar (før Corona restriksjonene) fikk årskortkunder tilsendt en faktura for mars med forfall 1.april som også omfattet 19 stengte dager i mars. Disse dagene blir kompensert for i kommende august-faktura og de stengte dagene blir fratrukket slik at neste faktura blir relativt lav. Det er ikke sendt ut fakturakrav for april, mai og juni.

Vårt svømmetilbud nå 2 uker i juni er en bonus til medlemmer og blir ikke fakturert for.

Det blir ikke fakturert for juli da vi har stengt grunnet utbedringer.  

 

Ønsker alle en fin sommer