article-picture

Medlemskort er personlig

Utlån kan føre til utestengelse

I helgene er det kun tilgang for årskortkunder og etter nyttår også for de med månedskort. Dette ble vedtatt på kommunestyret 7.desember.

I en periode selges årskort og månedskort KUN til badegjester bosatt i Aurskog-Høland kommune. Dette som et smitteforebyggende koronatiltak.

Vi må derfor minne om at utlån av egne medlemsbånd og medlemsnummer kan føre til utestengelse av Bjørkebadet. Disse reglene er både på baksiden av medlemskontrakten og i Utfyllende reglement her på våre nettsider Les mer her 

Alle har tilgang til Bjørkebadet med alle typer billetter på hverdagene.

Vi håper på forståelse for dette.