article-picture

Noen basseng fortsatt stengt

Kaldkulp, terapi- og plaskebasseng er fortsatt stengt inntil videre

Analyseresultatet fra den siste vannprøven i terapibassenget på Bjørkebadet viser fortsatt for høye kimtallsverdier.

– Vi jobber for å få en snarlig løsning. Vi beklager de ulemper dette medfører for våre brukere, og vi takker for deres tålmodighet, sier Per Ole Rønning, kommunalsjef for teknisk drift og kultur.

Det er satt i gang ulike undersøkelser og tiltak. Vi samarbeider tett med entreprenør og leverandøren av de tekniske løsningene.

Bassengene vil forbli stengt inntil vi får godkjente analyseresultater.

Resten av Bjørkebadet har vanlig drift.

– Vi vil komme tilbake med informasjon så fort vi vet noe mer, sier Rønning.

Kimtall er et mål for alle påviselige bakterier og sopp i prøven. Høye verdier indikerer et høyt antall bakterier i vannet