article-picture

Nye priser og månedskort

Gjelder fra nyttår

Fra 2.januar reguleres prisene på enkelbillett og årskort for student og honnør.  Enkelbillettene går opp fra 65,- til 75,- og årskortene opp fra 1.500,- til 1.700,-.  Prisjusteringen ble vedtatt av kommunestyret i juni. Prisene på klippekort endres ikke.

Månedskort er en etterlengtet nyhet fra nyttår. Med månedskort har du tilgang til Bjørkebadet også i helgene sammen med innehavere av årskort. Vi gjør oppmerksom på at månedskort og årskort kun selges til innbyggere i Aurskog-Høland kommune inntil videre. Dette som et koronatiltak.

Velkommen til Bjørkebadet!