article-picture

Plaskebassenget stengt

Entreprenør er på saken

 

Plaskebassenget i Bjørkebadet har vært stengt siden 23.november grunnet løse fliser i bassengbunnen. Entreprenør er involvert, de vurderer omfanget av skaden, men kan foreløpig ikke tidfeste varigheten på utbedringene som kreves.

 

Som en midlertidig løsning er det mulig for foresatte med små barn og babyer å benytte terapibassenget som har samme vanntemperatur.

 

Vi kommer tilbake med mer informasjon straks det foreligger.