article-picture

Resert DHLR kurs

Årets oppfriskningskurs gjennomført

 

24.august var det resertifiseringskurs i hjertestarter og førstehjelp for de ansatte på Bjørkebadet. Dette er et oppfriskningskurs som blir gjennomført hvert år.

Jan Erik Hovaukholen fra DinFørstehjelper drillet i år de ansatte på hjertekompresjoner. Dukkene ble koblet til instruktørens nettbrett. Der leste han av om kompresjonene hadde riktig trykk ned, om man slapp helt opp mellom kompresjonene og om man hadde riktig hastighet. For å få bestått måtte de ansatte få en minimum score på 85%. Samtlige scoret mellom 97 – 100%. Jan Erik var engasjerende og klar; er du i tvil om det trengs kompresjoner, så er du ikke i tvil. Det gjør mer skade å la være.

Velkommen til fortsatt trygg bading på Bjørkebadet