article-picture

Terapi- og plaskebasseng stengt

Oppdatering: Gjenåpnet 20/2

Plaskebassenget

Terapi- og plaskebassenget er desverre stengt pga for høye kimtallnivå på innsendte vannprøver. Bassengene gjenåpnes tidligst førstkommende mandag. Vi beklager ulempen dette medfører!