article-picture

Terapibassenget vedlikeholdes

Terapibassenget stengt dagtid torsdag 6. februar

På grunn av vedlikehold av hev- og senkebunnen i terapibassenget holdes dette bassenget stengt torsdag 6.februar mellom kl 06.00 0g 17.00

Idrettsbassenget, plaskebassenget og boblebadet har åpent som vanlig. Velkommen!