article-picture

Til minne om Finn Herlofsen

Minnetavle avduket i svømmehallen

 

Bjørkebadet og dets brukere har mye å takke Finn Herlofsen for. Hans store ønske og brennende engasjement for en svømmehall på Bjørkelangen ble oppfylt 1.november 2018.

Under åpningsdagen var det Finn som fikk æren av å ta det offisielle første stupet og svømmetaket i idrettsbassenget.

I de to årene som har gått har det vært badegjester i alle aldre som har hatt stor glede av å benytte Bjørkebadet. Bjørkebadet har stor betydning for folkehelsa i kommunen.

Finn gikk dessverre bort i 19.juli 2020, men han rakk heldigvis å være en aktiv bruker av badet han på fritiden kjempet så iherdig for.

For å hedre Finn har han fått en minnetavle inne i svømmehallen.  Den henger under treningsklokken der svømmetrenerne pleier å stå.

18.november 2020 avduket Marit N. Herlofsen minnetavlen av sin avdøde ektemann under en verdig minnestund på Bjørkebadet. Bjørn Skogstad fra BSF, Ben-Terje Moen fra Aurskog-Høland Triatlon og daglig leder på Bjørkebadet, Ole Holt Olsen, holdt taler.

 

«Helt fra 2011 brukte Finn mye av sin fritid på å jobbe med prosjekt Aurskog-Høland kommunale svømmehall og hans lobbyvirksomhet var avgjørende for kommunestyrevedtaket i 2013 som var starten på Bjørkebadet.» sa Ole Holt Olsen i sin tale,  «Finn involverte sitt nettverk innen svømmemiljøet og fikk Norges svømmeforbund med på prosessen. Finn hadde ideen om en ny moderne svømmehall, han var pådriveren som sikret fremdrift og hans innsats var viktig for at svømmehallen i 2018 var en realisert drøm

På åpningsdagen tok Trym Helbostad fra Indre et flott bilde av en fornøyd Finn hengende over kanten av bassenget. Det er dette bildet som illustrere minnetavlen sammen med teksten «Hans viktige initiativ var med å realisere Bjørkebadet».

Marit Herlofsen avduker minnetavlen

Daglig leder på Bjørkebadet, Ole Holt Olsen
Svømmegruppa BSF og Aurskog-Høland Triathlon
Marit Herlofsen, Ben-Terje Moen, Bjørn Skogstad og Ole Holt Olsen

 

Taleteksten av Bjørn Skogstad, BSF:

Minnestund Finn Herlofsen.

Bjørkebadet og Finn Herlofsens liv er tett knyttet sammen. Hver gang jeg kommer hit venter jeg på å møte Finn i bassenget med et stort smil om munnen. Dette anlegget arbeidet han hardt og lenge med for at det skulle bli en realitet. Gjennom ti års målrettet arbeid var han en drivkraft for å få reist det. Han arbeidet både ut i fra et mandat fra svømmegruppa i BSF og med et sterkt personlig ønske om å det i stand. Hans store nettverk i det norske svømmemiljøet og hans entusiasme i møte med kommuneadministrasjon og idrettsmiljøet bar frukt. I dag, to år etter den storslåtte åpningen, ser vi at hans store visjon for et svømmeanlegg på Bjørkelangen har gitt enestående resultater i trivsel, svømmeglede og helse for befolkningen i Aurskog-Høland.

Små og store, unge og gamle, bruker dette flotte anlegget tror å trene, lære å svømme og for å finne hvile og helse i slitne ledd, muskler og sinn.

Vi som var så heldige å få stå sammen med Finn i dette, husker hans entusiasme og stå-på-vilje. Selv små, nesten ubetydelige fremskritt, løftet han frem til noe stort. Han ville dette bassenget, og han gav seg ikke.

Gjennom hele sitt liv var Finn glad i svømmesporten. Mitt første møte med ham var nettopp i bassenget på Bjørkelangen ungdomsskole. Der var han en rå svømmer og en fryktet motstander på alle distanser, og særlig de lange øvelse, der hans sterke kondisjon og kraft gjorde han umulig å slå. Hans bror, Hans, var trener, og hans mor var sekretær i svømmegruppa. Svømming lå nært familien Herlofsen. Og slik ble det da han selv stiftet familie. Hele familien ble engasjert både som aktive og som støttespillere. Og når han gav seg i kast med dette anlegget, stilte familien opp og gav han den tid han trengte for å fullføre prosjektet. Derfor skal hele familien Herlofsen ha en stor takk i dag, når vi hedrer Finns minne her i dag.

Finn er borte. Det utenkelige skjedde. Men han etterlot seg noe som i dag gleder tusenvis av mennesker i vår kommune og som vil glede nye generasjoner aktive svømmere og mosjonister i mange år fremover.

Derfor er det en stor glede å igjen se hans blide ansikt, hver gang jeg kommer til bassenget.

Bjørn Skogstad holder tale på vegne av svømmegruppa i BSF.  Ole Holt Olsen til høyre.

 

 

Taletekst av Ben-Terje Moen, Aurskog-Høland Triatlon:

Med denne minnetavle, vil nå Finn alltid være tilstede å følge med at vi trener bra og riktig:)

Finn var en stor del av AH Triatlon og var en av de som bidro til å etablere klubben. Etter hvert så ble det kjent at Finn hadde både erfaring og konkurrert i Triatlon på høyt nivå, så han ble mye brukt til å lære både barn, ungdom og oss gamlinger riktig svømmeteknikk. Han bidro mye og var også med i arrangement komiteen og sikkerhetssjef på Halsnes Triatlon. Stian og Nora vil nå ta over dette arbeidet, noe som klubben setter stor stor pris på, MEN håper dere er litt bedre på PC enn det Finn var:) KEEP GOING var Finns motto. Ett ordtak som kan brukes i mange forskjellige sammenhenger. Bruk det på din måte og tenk litt på hva det betyr for deg. Til slutt vil jeg bare si, Takk Finn for at jeg fikk lære deg å kjenne og for alt du har bidratt med, både for barn, unge og oss litt i eldre

Ben-Terje Moen fra Aurskog- Høland Triathlon holder tale. I bakgrunnen Trym Helbostad fra Indre som tok bildet som illustrere minnetavlen. Bjørn Skogstad og Ole Holt Olsen til høyre.
Ben-Terje Moen ved minnetavlen han fikk trykket i Gigantprint
Nora, Silje og Stian foran sin fars minnetavle