article-picture

Tilbakemeldinger

Konstruktiv kritikk mottas med takk

 

Bjørkebadet setter stor pris på alle tilbakemeldinger vi får både skriftlig og verbalt. Tilbakemeldingene er vesentlige for at vi skal kunne gjøre vårt beste. Da er det best å få de skriftlig.

Det er igjen lagt ut tilbakemeldingsskjemaer i tørrsonekafeen. Her kan man enkelt krysse av det som passer. Skjemaene er laget slik at du kan bruke minimalt med tid.

Ønsker man å utdype noe kan man bruke baksiden av arket. Alt er anonymt.

Konstruktiv ris og ros mottas med takk. 🙂✏️