article-picture

Utbedring av vegg på Bjørkebadet

Det har blitt lagt ut en sak 31 mai på kommunens hjemmeside om Bjørkebadet og en pågående reklamasjonssak som totalentreprenøren HENT er ansvarlig for å utbedre. Deler av Bjørkebadet har over tid vært kledd med stillas. Det skyldes en lekkasje i dampsperresjiktet i deler av veggen og saken har vært publisert tidligere i 2021.

HENT jobber med å finne årsaken til problemet og en metode for å rette avviket. Foreløpig påvirker avviket ikke driften av selve badeanlegget, og vi kan holde svømmehallen åpen som planlagt. HENT har ikke kunnet gi nærmere informasjon om tidsforløpet for utbedringene. Vi vil presisere at det på nåværende tidspunkt ikke foreligger noen avgjørelse på at basseng blir berørt eller svømmehallen må stenge. Hvis en slik situasjon eventuelt skulle oppstå vil det komme ny informasjon.

Vi håper badegjester og brukere av Bjørkebadet ikke blir berørt av utbedringene.