article-picture

Stengte plaske- og varmtvannsbasseng

Konkurransebassenget, boblebad, kaldkulp og badstuer er åpne

Gjennom Bjørkebadets internkontroll er det avdekket for høye kimtall i terapibassenget. Som følge av dette har man rutinemessige stengt terapibassenget inntil vi får godkjente prøveresultater.

 –  Det tas prøver av vannet hver dag. Analysen av vannprøvene vi fikk tilbake i dag viste for høye kimtall. Vi har besluttet å stenge bassenget inntil videre, sier Per Ole Rønning, kommunalsjef for teknisk drift og kultur.

Siden terapibassenget og plaskebassenget har samme renseanlegg, er begge bassengene stengt. Resten av Bjørkebadet har vanlig drift. De to bassengene vil ikke åpnes igjen, før vannprøvene har riktige verdier.

– Vi beklager de ulemper dette medfører for våre brukere, sier Rønning.

Kimtall er et mål for alle påviselige bakterier og sopp i prøven. Høye verdier indikerer et høyt antall bakterier i vannet.