article-picture

Oppsigelse

Prosedyre og reglement

Oppsigelse av medlemskap skal gjøres skriftlig via epost til bjorkebadet@ahk.no , brev eller innlevering av oppsigelse eller ved personlig møte ved Bjørkebadet. Medlemskapet vil tidligst bli avsluttet etter fullført bindingstid. Ingen ekstra kostnader tilkommer ved oppsigelse. Det er minimum 1 måneds oppsigelsestid på medlemskapet. For eksempel: Ønsker du å si opp medlemskap fra 01.06 må oppsigelse være innlevert før 30.04.

Medlemskapet løper altså ut hele den påfølgende måneden etter at oppsigelse er levert/mottatt.

Særskilte forhold/avslutte medlemsskapet

Oppsigelse av medlemskapet før bindingstiden på 12 mnd utløper skal være skriftlig og må dokumenteres. Medlemskapet kan, ved særskilte tyngende årsaker som tilsier at det er urimelig å fullføre avtaleperioden (dvs. dersom medlemmet av dokumenterte grunner ikke kan benytte Bjørkebadet) sies opp eller fryses før bindingstiden er over. Oppsigelse av medlemskapet i denne sammenheng MÅ dokumenteres. Eksempel på dette kan være å flytte fra Aurskog-Høland. Medlemmet må selv avslutte en eventuell eFaktura/avtalegiro-avtalen i sin nettbank når oppsigelse er innvilget.

Frys (midlertidig stopp) av medlemskap

Medlemmet kan søke om å fryse medlemskapet i minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Bjørkebadet kan innvilge frys ved følgende grunner:

-Sykdommer som gjør at man ikke kan trene/svømme, legeattest kreves.

-Svangerskap/barsel

-Militærtjeneste (12 måneders frys av medlemskap)

-Utstasjonering i forbindelse med arbeid/utdanning.

 

Samtlige forhold må dokumenteres med gyldig dokumentasjon. Søknaden må leveres i forkant av fryseperioden.Fryseperioden kan starte tidlig fra den 1.måneden etter at man søker. De antall måneder som bevilges med frys, forskyver bindingstiden automatisk. Medlemmet vil motta en skriftlig tilbakemelding på søknaden. Under fryseperioden vil ikke medlemsavgift deibiteres og medlemskortet vil sperres for adgang til Bjørkebadet.

 

For evt spørsmål ta kontakt på epost til bjorkebadet@ahk.no.