article-picture

Årskort

Enkeltpersoner eller familier

 

Årskort kan utstedes til enkeltmedlemmer og familier. Årskortet varer en sesong fra dato til dato, og gjelder 11 aktive måneder da Bjørkebadet holder stengt i juli. Sjekk priser her.

Man kan betale hele året kontant eller på terminal. Man kan også velge månedlig betaling med avtalegiro . Bindingstiden er 12 måneder. Medlemskapet løper videre etter bindingstiden inntil oppsigelse etter gjeldende regler.

Årskort er ikke et fysisk kort, men man får en medlemskontrakt ved inngåelse. Man velger selv om man kjøper sitt eget adgangsbånd til 100-, eller om man låner et når man kommer. Ved kjøp av eget bånd unngår man eventuelle køer i resepsjonen. Betalt adgangsbånd refunderes ikke etter endt medlemskap.

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras. Ved kjøp av studentbilletter og honnørbilletter kreves gyldig studentbevis/ honnørkort sammen med legitimasjon.

Det gis ikke  frysing av avtale eller fritak for betaling i forbindelse med ferie. Innbetaling av medlemsavgift skal skje til avtalt tid. Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlemmet for å overholde betalingsterminene. Medlemmet kan ikke benytte Bjørkebadet når betalingsratene ikke er ajour.

Misbruk av medlemskort, som utlån av medlemskort eller bruk av sperret kort kan føre til utestengelse.

Ved vesentlige brudd på medlemsbetingelsene som å ikke følge badepersonalets anvisninger, eller å være til sjenanse ovenfor andre gjester og ansatte, vil medlemmet bli utestengt etter gitt advarsel. Innbetalt medlemsavgift vil ikke blir tilbakebetalt. Bjørkebadets reglement finner du her.

Medlemmet er selv ansvarlig dersom det elektroniske armbåndet mistes eller skades slik at det blir teknisk ødelagt. Ved henvendelse til Bjørkebadet utstedes et nytt armbånd mot gebyr.

Bjørkebadet har rett til å endre åpningstider/timeplan eller holde stengt i henhold til sesong, offentlige fridager, helligdager og ved uforutsette hendelser. Dette gir ikke rett til betalingsreduksjon eller forlengelse av kontantmedlemsskap.

For oppsigelse og frys av medlemskap les her