article-picture

Klippekort

Velg 12 eller 25 klipp

Man kan velge mellom 12 eller 25 klipp. Familieklippekort for inntil 5 personer fås kun med 12 klipp.

Klippekort til honnør- eller studentpris kreves fremvisning av gyldig honnørkort eller studentbevis. Klippekort til studentpris gis også til de som avtjener førstegangstjeneste mot fremvisning av gyldig bevis fra forsvaret.

Har du særskilt behov for trening i vann, kan man få klippekort til redusert pris, kalt pasientpris. For å få dette må man vise skriv fra fysioterapeut eller lege.

Du finner prisoversikten her.

Klippekort må brukes innen 2 år. Ubenyttede klipp erstattes ikke.  Klippene blir lagt inn i et armbånd som må tas godt vare på. Hver gang man passerer rundellen/inngangporten registreres ett klipp. Etter siste klipp vil rundellen sluke adgangsbåndet.

Gå gjennom rundellen bare en gang pr dag. Om noe er glemt i garderoben, ta kontakt med resepsjonen i stedet for  å bruke armbåndet. Eventuelle ekstra klipp brukt til dette erstattes ikke.

Det er kun mulig for en person av gangen å bruke klippekortet. 

Klippekortkunden er selv ansvarlig dersom det elektroniske adgangsbåndet mistes eller skades slik at det blir teknisk ødelagt. Ved henvendelse til Bjørkebadet utstedes et nytt armbånd mot gebyr.

Frysing/Midlertidig stopp av klippekortavtalen er kun tillat ved  særskilte forhold.